Mijn vaccinatiebeleid

Ik ben zuinig op mijn honden en voorzichtig met wat ik hen allemaal (laat) toedienen. Om die reden vaccineer ik mijn honden op maat door middel van titerbepalingen met vaccicheck.

Meer info over titerbepalingen: KLIK HIER

Ik was de eerste fokker van Cesky fouseks in Nederland die haar pups in het nest op maat heeft laten vaccineren.Niet eerder dan wanneer door middel van een titerbepaling wordt aangetoond dat het nodig is worden mijn pups gevaccineerd. Op deze manier voorkom je onnodige belasting van het immuunsysteem en ik hoop zo mijn pups de best mogelijke start mee te kunnen geven voor een lang, gezond en gelukkig leven. Ik bn er van overtuigd dat vaccineren op maat de norm zal gaan worden en vind dit een zeer goede ontwikkeling.

 Foto 1: Titerstaaltje van een hond van 8 jaar. Zij was twee jaar daarvoor voor het laatst gevaccineerd, een jaar geleden was er voor het eerst een titerbepaling gedaan die uitwees dat vaccinatie niet nodig was. De onderste drie stippen zijn significant donkerder dan de bovenste stip, de controlestip. Deze hond beschikt dus over een ruime hoeveelheid antilichamen tegen hepatitis, parvo en distemper/hondenziekte. Met deze waarden zou het volkomen zinloos zijn om deze hond te vaccineren, en op basis van deze uitslag en de ervaring van de dierenarts is deze hond voor twee jaar vrijgegeven. Dat betekent dat twee jaar na deze titerbepaling gekeken zou moeten worden of vaccinatie tegen die tijd zinvol is.

Dit is het titerstaaltje van een hond van 8 jaar. Zij was twee jaar daarvoor voor het laatst gevaccineerd, een jaar geleden was er voor het eerst een titerbepaling gedaan die uitwees dat vaccinatie niet nodig was. De onderste drie stippen zijn significant donkerder dan de bovenste stip, de controlestip. Deze hond beschikt dus over een ruime hoeveelheid antilichamen tegen hepatitis, parvo en distemper/hondenziekte. Met deze waarden zou het volkomen zinloos zijn om deze hond te vaccineren, en op basis van deze uitslag en de ervaring van de dierenarts is deze hond voor twee jaar vrijgegeven. Dat betekent dat twee jaar na deze titerbepaling gekeken zou moeten worden of vaccinatie tegen die tijd zinvol is.

Wanneer de pups eenmaal bij hun nieuwe baasjes zijn, lopen de eigenaars nog wel eens aan tegen het probleem dat een dierenarts geen titerbepaling kan doen of door onbekendheid met het fenomeen adviezen geeft die verwarrend kunnen zijn. Om die reden geef ik iedereen dan ook uitgebreide documentatie en informatie over vaccineren op maat mee, zodat ze een goede afweging kunnen maken of zij op maat willen blijven vaccineren of liever volgens het klassieke schema willen vaccineren.

Uitslagen van titeren worden net als de vaccinaties in het dierpaspoort vermeld en zijn in Nederland gewoon geldig, net als vaccinaties.

Helaas is het niet niet mogelijk om te titeren op antilichamen tegen leptospirose, en de afwegingen om deze vaccinatie wel of niet te laten zetten ligt daarom wat complexer. Meer informatie over de afwegingen om wel of niet tegen leptospirose te vaccineren valt te beluisteren in het interview met dierenarts Tannetje Koning in deze podcast: KLIK HIER