Fokken nieuwe stijl: DNA-testen

Sinds een paar jaar bestaat er de mogelijkheid om via Embark DNA-testen bij honden af te laten nemen. Het is dankzij deze mogelijkheid dat er recent een aantal dingen binnen het ras aan het licht zijn gekomen die aandacht vragen.

In de Tsjechische clubbladen van 2021-1 en 2021-2 zijn hierover twee artikelen gepubliceerd die ik met toestemming van de auteurs hieronder in een Engelse vertaling deel:

In het kort: er is een representatieve groep Cesky fouseks in de VS via embark getest, en daaruit kwamen twee aandoeningen aan het licht: Degeneratieve Myelopathie (DM) en HyperUricosuria en HyperUricemia (HUU). Deze beide aandoeningen blijken voor te komen binnen de Cesky fousek. Er zijn zowel lijders als dragers ontdekt. Binnen de populatie als geheel is het geen groot probleem, maar wel een aandachtspunt. Door DNA-testen af te nemen kunnen in de fokkerij zorgvuldige keuzes gemaakt worden en kan met zorgvuldig beleid gewerkt worden aan het minimaliseren, of misschien zelfs wel wegselecteren van deze en eventuele andere aandoeningen!

Met de informatie die we uit DNA-testen kunnen halen, kan er op proactieve wijze gewerkt worden aan een zorgvuldige monitoring om de gezondheid van het ras goed te houden, en eventuele problemen op te lossen zonder daarbij de genenpoel nog verder op te laten drogen.

DNA-testen zijn géén hype, ze zijn juist een geweldige manier om inzicht te krijgen in de gezondheid van individuele honden en in die van de raspopulatie als geheel.

Marieke van Dijk van Cesky fousek kennel “De Malushoeve” en ik hebben besloten om al onze potentiele fokdieren vanaf nu Embark te laten testen. Meten is immers weten, en wij zijn er van overtuigd dat we daarmee kunnen bijdragen aan de instandhouding van de gezonde Cesky fousek!