Cesky Fousek of Duitse Staande Draadhaar

Een vaak gestelde vraag is op welke manier de Cesky fousek en de Duitse staande draadhaar van elkaar verschillen.

Wat in ieder geval een feit is: de Cesky fousek en de Duitse staande draadhaar zijn verwant aan elkaar.
Tijdens de wederopbouw van de Cesky fousek zijn onder meer draadharen gebruikt om de Cesky fousek terug te fokken.
Ook leert de geschiedenis van de Cesky fousek ons dat het ras vermoedelijk aan de basis van de andere ruwharige staande hondenrassen heeft gestaan.

Zowel de Cesky fousek als de Duitse staande draadhaar zijn allround staande jachthonden, die in zwaar terrein hard kunnen werken.
Beide rassen vallen onder de continentale staande honden I, hieruit valt af te leiden dat de jacht- en werkwijze van
de twee in principe gelijk zijn. De Duitse staande draadhaar jaagt echter van nature ruimer dan de Cesky fousek, de Cesky fousek behoort dichter bij te jagen.
De harde vacht van zowel de Duitse staande draadhaar en de Cesky fousek maakt het voor de beide rassen mogelijk om zware dekking aan te nemen, en om ook bij zeer lage temperaturen het water in te gaan.
Beide rassen zijn snel, hard voor zichzelf en roofwildscherp.
De Cesky fousek heeft een drievoudige vacht:de ondervacht, de bovenvacht en nog een derde laag borstelig haar, wat je vooral vindt op de borst, de rug, de liezen en de schouders.
de erkende kleuren zijn: bruinschimmel, en bruin, al dan niet met borstvlek.