Inteeltcoëfficiënt

Ik kijk bij het zoeken naar een geschikte dekreu niet alleen naar de hond zelf, maar ook naar zijn naaste verwanten.Omdat ik wil weten hoe de ouders, broers en zussen en eventuele nakomelingen zijn, wat ze gepresteerd hebben, hoe ze qua exterieur zijn, en of er vaker dan incidenteel afwijkingen in welke vorm dan ook zijn gesignaleerd.

Behalve het bovenstaande, kijk ik ook naar het inteeltcoëfficient (COI). Het inteeltcoëfficient laat zien hoe groot de verwantschap tussen de ouderdieren van een hond is. Hoe hoger het inteelcoëfficient, hoe meer gemeenschappelijke voorouders, meestal het gevolg van strakke lijnteelt. Lijnteelt kan nuttig zijn, om gewenste eigenschappen in een lijn vast te leggen, maar helaas is het onvermijdelijk dat er ook minder gewenste eigenschappen vastgelegd worden, waar men vaak te laat achter komt. Voor meer en uitgebreidere informatie over de voor- en nadelen van lijnteelt: Klik hier

Hieronder is geïllustreerd hoe je het inteeltcoëfficient kunt interpreteren.

1,56 % Achterneef x Achternicht
3,13 % Kleinzoon x Kleindochter
6,25 % Zoon x Kleindochter
6,25 % Neef x Nicht
12,5 % Ouder x Kleinkind
12,5 % Halfbroer x Halfzus
25 % Broer x Zus
25 % Ouder x Kind

Het is duidelijk te zien, dat hoe hoger het inteeltcoëffient is, hoe nauwer de dieren aan elkaar verwant zijn. Ik streef er naar om het COI zo laag mogelijk te houden, en waar de rasvereniging het COI berekent over drie generaties, ga ik zelfs nog een stap verder door deze over 6 generaties te berekenen. Een berekening over drie generaties kan een bepaald COI geven, maar als je diezelfde berekening over 6 of meer generaties doet kan deze ineens hoger of lager uitvallen! Hoe meer generaties er dus meegenomen worden in deze berekening, hoe zuiverder de meting. Ik maak daarom gebruik van een uitgebreide database, waarin de gegevens van duizenden Cesky fouseks zijn vastgelegd. Deze informatie gaat terug tot de jaren ’80 van de vorige eeuw, wat mij in staat stelt om ver terug te kijken in de stambomen
naar bepaalde gewenste, en ongewenste eigenschappen.