Past een Cesky fousek bij mij?

Het lijkt misschien een open deur, maar het is wel een relevante vraag die je jezelf als aspirant-koper zou moeten stellen.

De Cesky fousek wordt de laatste jaren bekender en populairder in de jachtwereld, maar ook daarbuiten. Mensen vallen voor het uiterlijk, maar ook voor het trainbare en baasgerichte karakter. Dat snap ik als geen ander, want dat deed ik zelf decennia geleden immers ook.

Om teleurstellingen te voorkomen vind ik het echter wel belangrijk om een eerlijk beeld te geven van wat het inhoudt om een Cesky fousek te hebben, en van wat de hond verlangt en nodig heeft. Besef: Je kunt de hond weliswaar uit de jacht houden, maar je kunt de jacht niet, nooit uit de hond krijgen.

De Cesky fousek is een sensibele, energieke en temperamentvolle hond met veel, heel veel jachtpassie. Onderschat dit niet.

Foto: Boudewijn Olthof

Ja, de Cesky fousek heeft inderdaad een zacht, gevoelig en baasgericht karakter. Dit maakt het ook tot zo’n fantastisch ras. Vergis je er echter niet in dat ook dit ras een heel duidelijke opvoeding nodig heeft! Geen hond kan zichzelf immers opvoeden.

De Cesky fousek vraagt om heel duidelijke kaders van zijn baas. Wees van begin af aan 100% duidelijk in wat je van hem verlangt en hij zal je op basis van duidelijk en eerlijk belonen/corrigeren graag willen volgen. Dit hoeft helemaal niet met harde hand, maar moet wel met overtuiging. Een baas die te voorzichtig of te afwachtend is met kaders aangeven (want dat zachte karakter!) maakt een onzekere hond, en onzekerheid maakt geen gelukkige hond.

Hera en Cedra voorstaand op fazant

De Cesky fousek leert makkelijk, maar dat is niet hetzelfde als een makkelijke hond! Integendeel zelfs: opvoeding en africhting van een Cesky fousek vraagt om inzicht, overtuiging, timing en consequent zijn. Ik zie helaas regelmatig Cesky fouseks die onvoldoende begrensd worden en vaak zijn dat nerveuze honden die slecht bereikbaar zijn voor commando’s. Ze zijn stuitergek, kunnen niet rustig op hun beurt wachten, zijn pieperig of worden snauwerig naar andere honden of mensen. Of ze kunnen niet goed loslopen omdat hun jachtpassie niet onder controle te krijgen is.

Het bovenstaande is niet hoe een stabiele Cesky fousek behoort te zijn, en om je Cesky fousek tot een evenwichtige jachthond op te laten groeien zul je dus als baas echt bereid moeten zijn de schouders er onder te zetten. Niet alleen in het eerste jaar, maar een hondenleven lang. Onderschat dit alsjeblieft niet!

Een voorstaande jachthond zal altijd oog houden voor zijn omgeving en heeft een zeer lage drempel om te gaan jagen. Als je zo’n hond teveel zijn eigen gang laat gaan tijdens de wandelingen in de natuur zal hij dus gemakkelijk voor zichzelf kunnen gaan jagen. Dit levert gevaar op voor zowel de hond als zijn omgeving en je zult er dus heel erg veel tijd en energie in moeten steken om de hond betrouwbaar los te kunnen laten lopen.

Er zit veel jachtpassie en werklust in dit ras, en een Cesky fousek is ook op zijn best als hij aan het werk kan. Ze willen hun hersenen gebruiken en hun instincten kunnen benutten. Wie op zoek is naar een gezellige huisgenoot om alleen mee te wandelen laat heel veel van de potentie van een Cesky fousek onbenut. Ik vind dat zonde, en het is ook niet wat ik voor mijn pups wil. Als je dus enkel een gezinshond/wandelmaatje zoekt, dan is een pup van ons daarvoor niet geschikt en kun je beter naar een ander ras kijken. De Cesky fousek is daarvoor gewoon écht teveel werkhond. Het is onwaarschijnlijk leuk om je hond van alles te leren: hoe meer een hond leert, hoe meer je hem kunt leren en een Cesky fousek zal het allemaal prachtig vinden.
Om die reden verzeggen wij onze pups dan ook uitsluitend aan mensen die er actief en serieus mee aan het werk gaan.

Het is dan ook vanwege dit alles dat ik altijd graag eerst kennis wil maken om de wensen en verwachtingen van hond en pupkopers helder te krijgen. Op die manier hoop ik de kans op een supermatch zo groot mogelijk te maken.